Ανοικτές – Δημιουργικές – Έξυπνες Πόλεις

Η βιώσιμη στρατηγική για τις έξυπνες πόλεις πρέπει να βασίζεται σε δύο επιμέρους θεμέλια. Στην πολιτική και τεχνολογική ανοικτότητα και στη δημιουργία μέσω της κινητοποίησης ενεργών πολιτών.

Το παρακάτω άρθρο περιγράφει το πλαίσιο της τεχνολογικής ανοικτότητας.

12 simple technologies for cities that are Smart, open and fair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *