Στρατηγική οργανισμών και έργα Πληροφορικής, Σχήμα με τα building blocks

..Οι Οργανισμοί υλοποιούν έργα πληροφορικής για δύο βασικούς λόγους : Την υποστήριξη των στρατηγικών επιλογών και των επιχειρησιακών στόχων και τη διατήρηση ή τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  Τα δομικά στοιχεία της στρατηγικής ενός οργανισμού για τα έργα πληροφορικής μπορούν να παρουσιαστούν σύντομα στο ακόλουθο σχήμα με χρωματική κλιμάκωση / διαβάθμιση ..

Σχετικό κείμενό μου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *