Τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα και ανοικτό λογισμικό online banking

Tον τελευταίο καιρό παρακολουθώ  θέματα τοπικών επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτομίας. Επεσα τυχαία στο δικτυακό τόπο του Social Trade Organisation (http://www.socialtrade.org/). Εχει επιστημονικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το ανοικτό λογισμικό cyclos (http://project.cyclos.org/)  το οποίο συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

– Το java based ανοικτό λογισμικό cyclos – σύμφωνα με το site μπορεί να υποστηρίξει διάφορες ροές εργασίας ‘e-τραπεζικής λειτουργίας’ σε αναπτυσσσόμενες χώρες (transcations, POS, sms , mobile banking κλπ) ή διαχείριση micro-finance οργανισμών

–  Μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία barters (http://en.wikipedia.org/wiki/Barter) στο πλαίσιο ενός barter network ..[1]

–  Eσωτερικά card payment based συστήματα π.χ σε Campus για Studend2Student ή Student2business payments κλπ) ή χρήση από κοινότητες SMEs κλπ για την ενίσχυση αγοραστικής ικανότητα με διάφορες τακτικές μόχλευσης για την αντιμετώπιση έλειψης ρευστότητας  [2]

– Υποστήριξη συναλλαγών βασισμένες σε LETS/timebanks [3]

 

==

[1] “Research“shows that Barters can be very beneficial to a countries economy in times when capital is scarce, making countries more resilient in times of economic crises.”

[2]” In a Cooperative Commerce Circuit (C3) consumers, businesses and public institutions use an internal means of payment called Value Claims. The claims can be bought with a bonus and exchange for cash paying a fee. The claims are backed by (guarantees on) money”

[3] http://www.letslinkuk.net/home/theory.htm

One thought on “Τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα και ανοικτό λογισμικό online banking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *