Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση & διαφάνεια

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς που περιέχει μεταξύ άλλων:
– Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα
– Αξιολόγηση δομών και δράσεων
– Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία
– Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που περιέχει μεταξύ άλλων:
– Υφιστάμενη κατάσταση-opengov
– Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους
– Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης
– Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών

Δείτε εδώ τις εκθέσεις πολιτικής όλων των καινοτόμων εργαστηρίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *