Ημερίδα – Τρίτη Φάση των labs.OpenGov – καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

H τρίτη φάση των labs.OpenGov αφορά προτάσεις & ιδέες για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας  ..Περισσότερα για την ημερίδα στις 13/12 στο ΕΙΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *