Διαύγεια – Φάση 1 ! (#1)

Tην Παρασκευή 1/10  ξεκίνησε η υλοποίηση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ( ενημέρωση και επιχειρησιακή  οργάνωση του project μέσα από το  http://diavgeia.gov.gr/ και http://diavgeia.gov.gr/efarmogi )

Οι αποφάσεις αναρτώνται σε δικτυακό τόπο “ειδικού σκοπού” που παρέχεται κεντρικά σαν υπηρεσία σε όλους τους υπόχρεους φορείς και (ταυτόχρονα) σε υποσελίδα του φορέα στο Εθνικό Τυπογραφείο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes) που δημιουργείται αυτόματα κατά τη δήλωση φορέα σε ειδική φόρμα στο diavgeia.gov.gr

Στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/rss φαίνεται η συνολική ροή των αποφάσεων με RSS FEED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *