Σύστηματα πληροφόρησης για τις φωτιές

Τις τελευταίες μέρες για ακόμα μια φορά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα, καθώς ανεξέλεγκτες φωτιές σαρώνουν στο πέρασμά τους δασικές και άλλες εκτάσεις και καταστρέφουν το περιβάλλον, περιουσίες καθώς και απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Πέραν όλων των άλλων οργανωτικών δομών της πολιτείας που απαιτούνται για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά με πολλαπλούς τρόπους.

Ο Μιχάλης Ψαλίδας αναφέρεται σε συστήμα FIRM ,  στο πολύ καλό emerging trends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *