Τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα και ανοικτό λογισμικό online banking

Tον τελευταίο καιρό παρακολουθώ  θέματα τοπικών επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτομίας. Επεσα τυχαία στο δικτυακό τόπο του Social Trade Organisation (http://www.socialtrade.org/). Εχει επιστημονικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το ανοικτό λογισμικό cyclos (http://project.cyclos.org/)  το οποίο συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : – Το java based ανοικτό λογισμικό cyclos – σύμφωνα με το site μπορεί να υποστηρίξει διάφορες ροές εργασίας…

Adoption of open source software within SMEs

This   guide present a set of guidelines and suggestions for the adoption of open source software within SMEs, using a ladder model that will guide companies from the initial selection and adoption of FLOSS within the IT infrastructure up to the creation of suitable business models based on open source software. relative link