Ανοικτές – Δημιουργικές – Έξυπνες Πόλεις

Η βιώσιμη στρατηγική για τις έξυπνες πόλεις πρέπει να βασίζεται σε δύο επιμέρους θεμέλια. Στην πολιτική και τεχνολογική ανοικτότητα και στη δημιουργία μέσω της κινητοποίησης ενεργών πολιτών. Το παρακάτω άρθρο περιγράφει το πλαίσιο της τεχνολογικής ανοικτότητας. 12 simple technologies for cities that are Smart, open and fair

Eννοιολογικό μοντέλο oscommerce

Δημιουργία μοντέλου που αποτελεί γενίκευση του OsCommerce καθώς και αριθμού επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων με σχέσεις ISA μεταξύ των τάξεων..

Η καμπάνια “μάθε ..”

Σχεδιάσαμε με  άλλους φίλους του ΕΛΛΑΚ  ,τη καμπάνια  του Ανοιχτού λογισμικού / λογισμικού Ανοικτού κώδικα με στόχο τη πρώθηση της ιδέας και της φιλοσοφίας στο ευρύ κοινό . Η καμπάνια – Ασπρο απλό design  και σχετικό υποβλητικό αισθητικό μέρος , Σωστά , άμεσα και γρήγορα μήνυματα όταν  ο διαδικτυακός χρόνος συγκλίνει σήμερα με το τηλεοπτικό…

the importance of design

Αφορά ένα project για τους σταθμούς  στη πορεία προς μια Ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση. Μπορεί μέσω της αισθητικής και να τραβήξει το μάτι και να  αποκτήσει πολιτικό στίγμα -ο χάρτης του μετρό Λονδίνου σαν το δαιδαλώδες της όλης διαδικασίας.. το βλέπετε εδώ   [via P.X]