Ανοικτές – Δημιουργικές – Έξυπνες Πόλεις

Η βιώσιμη στρατηγική για τις έξυπνες πόλεις πρέπει να βασίζεται σε δύο επιμέρους θεμέλια. Στην πολιτική και τεχνολογική ανοικτότητα και στη δημιουργία μέσω της κινητοποίησης ενεργών πολιτών. Το παρακάτω άρθρο περιγράφει το πλαίσιο της τεχνολογικής ανοικτότητας. 12 simple technologies for cities that are Smart, open and fair

Eννοιολογικό μοντέλο oscommerce

Δημιουργία μοντέλου που αποτελεί γενίκευση του OsCommerce καθώς και αριθμού επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων με σχέσεις ISA μεταξύ των τάξεων..

buddypress 1.2.8 / bp_group_list_mods

“Απόλυτα _Τεχνικό” == H  συνάρτηση bp_group_list_mods()  δεν εμφανίζει τους moderators μιας ομάδας  για την έκδοση 1.2.8 του λογισμικού buddypress.org . Χρειάζεται ο ορισμός της μεταβλητής $mods (όπως στους admins) για την τάξη BP_Groups_Group  (bp-groups-classes.php )

Ανακαλύπτωντας το buddypress

Πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που εχουν κάνει με το buddypress , Στηρίζεται σε wordpress  mu και σε διαφορα plugins και components με social netwroking λειτουργικότητα ( φιλία  , μέλος , group ) Σε αντίθεση με κλώνους γνωστών social networks το βλέπω πιο σταθερό και σε πιο πλεονεκτική θέση γιατί περα από το   network έχει ισχυρόpubishing…

CMS #1.0# – WordPress , Μια μίνι “ανάλυση”

Το domain που επέλεξα (aboutconcept.net) θυμίζει θεωρία , οστώσο είπαμε θα μιλάμε και για τη πράξη . Έτσι μέσα σε όλη τη χαοτική θεματολογία για την οποία θα γράφω εισάγω μια “μόνιμη” σειρά αναφορών και κριτικής στα δημοφιλέστερα και μη CMS .  το λογισμικό wordpress είναι κάτι περισσότερο από ένα blogging λογισμικό , ειναι κάτι…